Chatt med sjukhuschefen i Lund

På torsdagen svarde sjukhuschefen i Lund, Bent Christensen, på era frågor. Det var mycket frågor om besparingar och sammanslagningen av kliniker mellan Malmö och Lund.

Moderator:Hej och välkomna till chatten med Bent Christensen, sjukhuschef i Lund. Vi håller på i en timme fram till klockan 9.00.
Lena:Man har försökt sig på att samordna verksamheterna i Lund och Malmö flera gånger - detta är väl fjärde gången. Varför ha de andra gångerna misslyckats och vad är det som säger att det kan lyckas den här gången? Har hört att förra gången blev sammanslagningen stoppad kvällen innan den skulle träda ikraft. Har du förståelse för att personalen inte riktigt tror på detta när besluten ändras så ofta?
Bent Christensen:>Den här gången har vi jobbat med en utomordentlgt välplanerad process. det är dygt 300 medarbetare som har tagit del av projektgrupperna och vi har även tagit in samtliga kritiska synpunkter i processen. samtidigt står både majoritet och politisk opposition bakom projektet
Nicklas, Maria:Vi på vår avdelning har en massa schematurer som ej är täckta då vi saknar personal men samtidigt får vi inte anställa - fast vi ska ändå öka antalet operationer. Hur ska vi få ihop den här kluriga ekvationen? Kram // Nattgänget på avd. 18
Bent Christensen:Genom att aktivt jobba med lean-processen.
Jan-Erik Hjelmé:Du påstår att det är många som stöder proluma. Jag känner det som en lögn, eftersom vid det senaste stormötet du hade med de kliniker som som berördes, ombads de som stödde proluma, räcka upp sin hand. Bland de närvarande (ett hundratal personer), var det ingen, absolut ingen som räkte upp handen. Hur förklarar du det???? Jan-Erik Hjelmér
Bent Christensen:Det var inte precis så jag ställde frågan.
Tina Nilsson:Hur gör du för att koppla av?
Bent Christensen:Musik, barnbarn och orientering.
Sjuksköterska:Hur ser du på att en verksamhetschef (ögonklinikens chef på Umas) första dagen lämnat sitt uppdrag? Har inte tillträdande chefer haft tillräckligt med tid (över ett år) under processen att fundera över om uppdraget var något som passade dem?
Bent Christensen:Den frågan får du ställa till chefen i Malmö dit ögon nu hör.
Olle M:Vad lyssnar du på för musik?
Bent Christensen:Opera
Missy:Tycker du att Lund har fått ge upp någon av sina paraddiciplinker till följd av sammanslagningen av klinker mellan Malmö och Lund?
Bent Christensen:Vi ger inte upp någon verksamhet alls. däremot samordnar vi med UMAS i syftet att skap ett bättre underlag för vård och forskning.
Magnus G:Vad tror du gör att sammanslagningen i Skåne går bättre än i Stockholm och Västra Götaland? Finns det några konkreta bevis som du kan räkna upp?
Bent Christensen:Vi jobbar med ett helt annorlunda sätt med processen
Eva:Varför har sjukvården i Region Skåne ont om pengar - räcker inte skattepengarna?
Bent Christensen:Skatteprognosen försämras. Region Skåne måsdte över de kommande tre åren reducera sina kostnader motsvarande två miljasrder.
Ann-Sofi:Varför är det så långa köer till undersökning och behandling på universitetssjukhusen och ava dgör ni för att få bort köerna?
Bent Christensen:Det beklagar vi naturligtvis. Vi har valt att arbeta aktivt med modern verksamhetsutveckling i syftet att omvandla inproduktiv tid till tid som skapar värde för patienterna. denna utveckling kommker under kommande år att öka tillgängligheten för patienterna i Skåne.
Magnus G:Du säger att ni jobbar på ett helt annat sätt med processen i Skåne jämfört med Stockholm och Västra Götaland, vad är det som skiljer sig i hur ni jobbar och hur de andra har jobbat?
Bent Christensen:Vi börjar inte med att slå ihop de två sjukhusen utan genom att samordna på verksamhets- och sektionsnivå.
Claes:Varför är Proluma, profileringen och samordningen av universitetssjukvården, bra för patienterna? kan det verkligen gagna patienterna att man flyttar runt på patienter och personal så som det beskrivs i media?
Bent Christensen:Den stora huvudparten av patienterna kommer fortfarande att erbjudas vård på det närmaste sjukhuset eftersom merparten av öppen- och dagsjukvård stannar kvar. Samtidigt blir vi bättre på att ta hand om det som är svårt eller sällsynt.
Elisabeth:Du talar ofta om att motståndet mot sammanslagningen av ett antal kliniker vid universitetssjukhusen i Malmö och Lund beror på oro för förändring, hur gör du för att dämpa den oron, tycker du att du har lyckats?
Bent Christensen:Genom att tillåta alla, även dem som är kritiska, att delta i debatten och att inte möta någon kritiker med repressalier är jag säker på att vi över tid kan ta bort oron.
Stina Carlsson:Vad händer med vår vård? Jag är rädd att vi förlorar en massa kunskap när forskning flyttas från ett ställe till ett annat, kulturerna sjukhusen emellan har inte alltid varit samspelta. Se bara försöken att slå samman urologin... Jisses
Bent Christensen:Genom samordniong och profilering försöker vi att säkerställa möjligheterna för framtida utveckling. vi kan inte tillåta oss i den befintliga ekonomiska situation att upprätthålla samtliga funktioner på två universitetssjukhus med enbart två miuls avstånd. Jag är därför sdäker på att även urologins framtid är god.
Jan-Erik Hjelmé:Hur kunde du svara så på min fråga? Det var ju inte du som ställde frågan till de hundratal närvarande. Frågan var ställd exakt så, fast av en annan person.
Bent Christensen:Jag förhåller mig enbart till de frågor som jag själv ställt. Det är rätt att jag inte ställt precis den här frågan.
Per:Kommer sjukhusen i Malmö och Lund att slås ihop? Om man tittar på hela Sverige så finns det ju åtta universitetssjukhus och de verkar ju inte vara geografiskt fördelade på något logiskt sätt, är det inte ett sjukhus för mycket i Skåne?
Bent Christensen:Det är principiellt en viktig fråga. I Skåne har vi valt att i stället lösa det med profilering och samordning.
Sjuksköterska:Redan har processen resulterat i många avhopp från kompetenta medarbetare, som direkt gör att regionintäkterna minskar och så även den konkurrenskraft som var ett av sjukhusledningarnas ”skäl” till sammanslagningen. Allt detta ger ju ännu sämre ekonomi. Varför har man inte lyssnat på personal som framfört dessa farhågor? och varför säger politikerna när man frågar dem, att pengar inte är något skäl till Proluma. men utan intäkter, ingen sjukvård.
Bent Christensen:Vi har lyssnat på alla. Vi för fortfarande dialog med berörda verksamheter i syfte att finna de lösningar som är bäst för patienterna.
Irene:Tror du verkligen att det bara är oro för förändringar som ligger bakom personalens protester mot sammanslagningen? Handlar inte detta om personal som är vana vid ständiga förändringar och därmed borde vara rätt blasé? Finns det verkligen inget fog för personalens och patienternas kritik? När du har mött kritiken, vad har du tagit med dig?
Bent Christensen:Just för att medarbetarna är vana vid förändringar har vi tagit samtliga kritiska synpunkter in i våra deiskussioner. Och faktiskt har vi genomfört rätt omfattande anpassningar bland annat stannar endokrinkirurgin kvar i Lund och jourverksamhet och beredskap Stannar kvar i Malmö.
Bertil:Jag tycker att du är för mycket politiker och för lite sjukhuschef. Borde du som läkare inte strida för patienternas bästa? Eller är sjukhuschefen politikernas förlängda arm?
Bent Christensen:Som sjukhuschef är jag alltid arbetsgivarens representant. Jag är ofta kritisk i förhållande till både koncernledning och politiken eftersom jag som läkare ganska ofta har bättre förutsättningar problmen i patientperspektiv. Men jag för aldrig den typ av diskussion offentligt.
usk:VARFÖR TAR MAN BORT JOBBCOM NÄR MAN SEDAN BEMANNAR MED PERSONAL FRÅN STOCKHOLM BLA?
Bent Christensen:JobKom var vår interna bemanningspool. SOm ett led i den decentraliseringsprocess som pågår hos oss har vi flyttat ansvaret för bemanning ner på verksamhetsnivå. Men den direkta orsaken till att vi för två år sedean valde att lägga ner var att vi var tvungna att genomföra omfattande besparingar
Kent:Ett stor sjukhus med stort underskott, personal som går på knäna och patienter som får vänta längre på vård, hur lyckas du blicka frammåt och se möjligheterna i det?
Bent Christensen:Vi är alla överens om att det inte är lätt nu. Den ekonomiska pressen är enorm på alla delar av svensk sjukvård, även i Lund. Men jag tror trots allt att vi har möjligheter att klara av utmaningarna speciellt om vi alla 7 000 medarbetare inkklusive jag själv engagerar oss i verksmahetsutveckling enligt lean
Magnus:jag har hört att sjukhuset i Lund jobbar med lean production. Stämmer det och på vilket sätt kan det göra sjukvården bättre för patienterna?
Bent Christensen:Lean är en filosofi som lär oss att se HUR vi jobbar och som engagerar medarbetarna i att själva skapa förbättringar genom att ta bort de arbetssätt som inte direkt skapar mervärde åt patienten. Vi har nu hunnit så långt att jag är övertygad om att vi kommer att lyckas
Sjuksköterska:Ett konkret besparingsförslag är att ta bort alla divisionschefer och deras staber,dessa fanns inte alls för några år sedan, men antalet patientvårdande medarbetare har minskat. Konstigt att det alltid behövs fler adm nivåer och färre hos patienterna....
Bent Christensen:Just nu håller vi också på att reducera antalet adminisdtrativa medarbetare
usk:När man flyttas över till Malmö får man då behålla samma arbetstid/ tjänst som man har idag?
Bent Christensen:Ja
Ingrid.:Varför har vissa yrkeskategorier arbetstidsförkortningar genom s.k. måltidsuppehåll?Det kostar mycket pengar
Bent Christensen:Det är en fråga som vi ofta diskukterat med fackliga organisationerna i den centralá ssamverkansgruppen. Den är ett resultat av våra olika avtal
Rose-marie:Kan man spara tid i sjukvården genom att standardisera arbetet mer och på det sättet skapa en bättre sjukvård med högre kvalitet?
Bent Christensen:Standardisering är en av de principer som vi jobbar med i vår verksamhetsutveckling. Men standarder får inte bli konserverande utan i stället utvecklas efter hand som vårt arbetssät utvecklar sig och nya forskningsresultat ska introduceras i sjukvården
Margit:Vilken syn har du på utvecklingen av arbetsmiljön för personalen? Många av lokalerna är ju starkt eftersatta och i stort behov av renovering. Inte så bra för patienterna heller alla gånger.
Bent Christensen:Dert är korrekt att vi verklligen behöver renovera stora delar av sjukhuset och vi försöker hinna med så långt pengarna räcker, men jag vet att många medarbetare h ar optimala arbetsmiljövillkor
Nicklas Tjärnqv:Du har ju världens bästa personal som själva tog reda på hur man kan spara genom att byta leverantör av ketchup och tvätteri. Du kanske skulle uppmuntra dem och pröva att låta dem komma in med förslag om hur det går att spara klokt istället?
Bent Christensen:Ja, via lean bjuder vi alla att ta del i processen
Håkan:Varför kritiseras alltid de medarbetare som jobbar inom administrationen? Vi sliter också hårt och har under många år fått mer och mer att göra. Det gäller många organisationer.
Bent Christensen:Jag kritiserar aldrig personligen administrativa medarbetare. Tvärtom menar jag att vi även här har de allra bästa. Utan välfungreande staber är detinte möjligt för mig att leda sjukhuset. Samtidigt måste staberna som alla andra delar av sjukhuset utveckla sitt arbetssätt enligt lean
Ann:Är det ett roligt jobb att vara sjukhuschef? Om du fick välja ditt absoluta drömjobb - vilket skulle det vara?
Bent Christensen:Jag har redan det
Undrande person:I Prolumaprocessen Hur valdes vilka verksamhet som skulle till Malmö och vilka till Lund? Den senaste förklaring vi fick höra från ledningen var att det inte finns något logiskt beslutsunderlag, vi fick nöja oss med att det var ett ologiskt beslut. Är det verkligen så det går till? Du pratar ofta om Lean men detta är nog det mest ANIT-Lean processen jag har stött på.
Bent Christensen:De involverade verksamheterna är utvlada önskan om att utveckla konkurrenskraften. Men kom ihåg detta enbart är ett första steg. Samtliga verksamhetsområden i MAlmö och Lund kommer att involveras innan Proluma avslutas. Jag uppfattar inte Proluma som Anti-lean men erkänner att man inte kan etablera goda lean-processer i den period då Proluma-processen är mest intensiv
Moderator:Chatten med Bent Christensen, sjukhuschef i Lund är snart slut men han svarar på ytterligare några frågor.
Susanne:Stämmer det att sjkuhuset i Lund kommer att varsla medarbetare på grund av dålig ekonomi?
Bent Christensen:Vi hoppas att vi kan klar oss med naturlig avgång, men det hänger självklart på om befintliga medarbetare är berededa på att flytta på sig för att täcka de luckor somk uppstår när någon lämnar. Tvingas vi i stället att täckka luckorna genom att ta in medarbetareutifrån finns det en rejäl risk att vi måste varsla. Genom flexibilitet kan vi alltså värna våra jobb
Håkan:Min erfarenhet från förändringsarbete i näringslivet är att man måste ha mycket god förankring hos medarbetare för att nå ett lyckat resultat. I Proluma verkar ni inte ha lyckas överhuvudtaget med förankringen. Tror du trots det att ni kommer att få ett bra resultat? Det går sällan bra i näringslivet.
Bent Christensen:Det är inte sant att det inte är förankrat, men det är klart att det finns medarbetare som inte tycker om det vi gör.
Lilian:Arbetsmiljölagen borde gälla för alla yrkeskategorier.Den säger att rast behöver alla. Där är mycket pengar att spara om alla tog sin rast.
Bent Christensen:Jag diskuterar mycket gärna den frågan igen i samverkansgruppen. Rast och reflektionj är viktiga delar av arbetet
Lars Svensson:Regiondirektören säger att Proluma behövs för att universitetssjukhusen ska kunna konkurrera bättre - det jag inte förstår är vilka man konkurrerar med och om vad? Som patient är det ju inte så lätt att välja idag om man behöver avancerad sjukvård.
Bent Christensen:Vi förutser en ökad konkurrens dels mellan svenska universitetssjukvård - bland annat om placering av rikssjukvård, där vi gärna vill ha vår andel i SKåne - och samtidigt innebär liberliseringen av sjukvården inom EU att vi även utmanas av övriga universitetssjukhus, främst i norra Europa. Förhoppningsvis innebär denna utveckling att det också bli lättare för patienten att välja rätt sjuikhus när detta behövs
Adam Persson:Tror du att sjukhusen i Lund och Malmö kommer att slås ihop och i så fall när?
Bent Christensen:Det är en politisk fråga som inte är på agendan i denna mandatperiod. Men kanske kommer vi se ytterligare steg inom tio år i denna process som vi nu har påbörjat med Proluma
Annika:Tror du att Hälsoval Skåne kommer att påverka universitetsjukhusen och övriga sjukhus i Skåne?
Bent Christensen:Ja, förhoppningsvis innebär hälsovalet över tid bättre tillgänglighet i både primärvård och sjukhusvård
Eva:Jga har lagt märke till att du är en sjukhuschef som är väldigt öppen och gillar att kommunicera. Hur viktigt är det att ha ett öppet förhållningssätt och hur har du som ledare kommit fram till denna slutsats?
Bent Christensen:Öppen kommunikation är a och o, oavsett om man är enig eller oenig. samtidigt anser jag att det är samtliga medborgare som via den demokratiska process beslutar hur vi ska använda våra skattepengar och att även medborgarna ska vet hur vi förvaltar deras pengar. För mig är det en knäckfråga i ett demokratiskt system
Moderator:Chatten med Bent Christensen är nu slut. Tack för alla frågor och svar.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".