Han var en sann entertainer

Östen Warnerbring är ett namn som många av er har föreslagit. Nöjesjournalisten Christer Borg är en av dem som följde Östen Warnerbring under många år, då han levde.


– Redan när jag började som journalist 1961 fick jag kontakt med honom och han är nog den artist som jag har följt närmast under årens lopp, berättar Christer Borg.

Deras relation var mycket bra. Östen Warnerbring hade ett förflutet som journalist på Skånska Dagbladet i sin ungdom.

– Han visste vad vi nöjesjägare behövde för nyheter, säger Christer Borg.