ERIK: Jag kom med i 10000km-klubben

Då satsar vi på 100000.