Svenska Natosoldater i Afghanistan

Delar av FS 19 har pulsat ut i halvmeterdjup snö på skjutbanan på Svea Livgardes övningsfält i Kungsängen, väster om Stockholm. Här tränas 500 soldater som i slutet av maj ska åka ner till norra Afghanistan, inte som en FN-styrka utan som en FN-sanktionerad Natostyrka. Soldaterna själva säger att de ska ner och öka säkerheten i området men faktum är att om amerikanarna anser sig behöva dem i kriget mot Talibanerna som är det bara att lyda order.

Löjtnant Ulrika Andersson från Svedala och tre soldater i hennes grupp, Fredrik Andersson från Linköping, Peter Björkman från Hjo och Fredrik Söderberg från Pajala ska alla åka till Afghanistan. De fyra är väldigt olika som personer och de har helt olika skäl att vara här.

 

I utbildningen under tolv veckor på Svea Livgarde handlar mycket om praktik: skjutövningar, fysisk aktivitet osv men det handlar också om teori: Vilket land kommer de till? Vilka människor bor där? Vilka kulturella skillnader måste vi kunna ? Det är Niklas Folmerz som lagt upp utbildningen.

Lina Eliasson som arbetar på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har just kommit hem efter två omgångar av tjänstgöring i Afghanistan. Hon tillhör den grupp som sköter all logistic. Ser till att de ute på fältet har den utrustning som behövs och drägliga arbetsförhållanden. Hon är inte säker på att det råder fred i Afgghanistan om tio år.