Den orättvisa vården

Sverige är bäst i hela Europa när det gäller kvalitén på vården men sämst när det gäller tillgängligheten. Det är alltså hopplöst svårt att komma till men när vi väl får vård är den jättebra. För att komma tillrätta med vårdköerna har nästan varje enskilt landsting sin egen lösning vilket gör att vården i Sverige idag varierar mycket beroende på var du bor.

P4 granskar vårdsituationen med hjälp av Lennart Larsson i Västerås som när han vägde 155 kilo inte längre klarade av sitt arbete som hantverkare. Trots att han ansågs prioriterad fick han vänta i flera år utan att få hjälp. Lennart tog ett lån och betalade 115 000 kronor för en privat operation. När han vaknade upp visade det sig att de andra på salen fick sin operation betalad av sitt hemma-landsting.

Du möter Lennart i det här programmet och också landets ledande expert på den sk gastric bypass-operation som Lennart gått igenom. Han menar att politikerna vägrar fatta de obekväma besluten om vårdköerna. Hör Lennarts landstingsråd och regeringsalliansens vårdansvarige om varför vården i Sverige är så orättvis.