onsdag 31 mars

Obemärkt del 2

"Kungliga direktionen över allmänna barnhuset i Stockholm överlämnar härmed barnet nummer 5252 Emma Maria till vård och uppfostran åt å närstående sida uppgivne fosterföräldrar mot de skyldigheter och rättigheter som härom nedan stadgas.
Stockholm den 12 november 1875 på kungliga direktionens vägnar."