Mötesplatser

Var möter vi andra människor? Är det parkbänken, snabbköpet, hundrastgården eller rentav vid en mötesstolpe?
Den här veckan undersöker vi behovet av mötesplatser.
I en tid av segregering och arbetslöshet behövs platser där människor kan träffas oavsett ålder. Samtidigt har den sociala samvaron ofta fått stryka på foten för snabb och effektiv service.