Ensamstående adoptivpappa till Victor

Nicklas Falk längtade starkt efter barn - och ville inte vara beroende av en kvinna för att få det. Han beslutade att ansöka om att adoptera ett barn från annat land. Efter flera års väntan blev han ensamstående pappa med Viktor, åtta år, i Örebro.


Omkring 800 barn kommer under ett år till Sverige från andra länder. Men i elva av tolv fall är det till två föräldrar. Ensamstående är betydligt ovanligare. Att en ensamstående man får adoptera har bara hänt några få gånger under de senaste åren. 
- Jag vill gärna bli en murbräcka för fler, säger Nicklas Falk till Martin Dyfverman i samtalet.
- Jag tror att män kan ha samma längtan efter barn, men inte tror att de ensamma får adoptera. 

Samtalet ingår i Tendens temavecka: Kvinnor och barn först.