Olösta inbrott-Det är vanligare med olösta brott än lösta,
berättar informationschefen på Brottsoffermyndigheten, BrOM i Umeå.

Hör förre kyrkoherden Nils Rune i Vallentuna församling, hur han och hans familj drabbades av två inbrott under sex veckor.

-Dom var vänliga nog att lämna kvar en parfymflaska åt min fru Birgit, berättar Nils Rune.

Ofta uppger människor som drabbats av kriminalitet att tilliten till människor och samhälle går förlorad, eller i varje fall sjunker högst påtagligt…

Sociologen och forskaren Mikael Rostila (bilden) har i en stor studie i flera europeiska länder, konstaterat hur upplevelsen av tillit har samband med välstånd och hälsa.

Tendens frågar: Vad händer i ett samhälle där de flesta vardagsbrotten såsom stöld, inbrott osv. är och förblir olösta?

Ett program av Christer Söderqvist i Tendens tema: Olösta brott