Paret Knoblochs dröm om frihet

Om östtyska paret Knoblochs dröm
om frihet 1989 - och var den slutade 2010
 

Bernd och Sylvia Knobloch försökte fly från DDR i februari 1989, men greps och dömdes till fängelse för ”Republikflykt”. Som straff tömde DDR deras bankkonton och beslagtog alla deras tillhörigheter, inklusive parets hund ”Humlan”. När muren föll åtta månader senare fick de sitta kvar i fängelset - och hundens öde var ovisst.- Vi har försökt få tillbaka våra ägodelar eller åtminstone kompensation från det återförenade Tyskland, men förgäves. Däremot fick vi tillbaka ”Humlan”, säger Bernd och Sylvia som numera inte vill ha något med Tyskland att göra.

Paret har flyttat till den amerikanska södern. Där livnär de sig på att rusta upp nedgångna hus, som sedan säljs. Men affärerna går inget vidare i bolånekrisens USA. För att dryga ut inkomsterna tvingas de ställa upp på medicinska experiment, i läkemedelsindustrins regi.

Christoph Andersson har träffat Knoblochs, både i Tyskland på 80-talet och i USA idag. Ett program i Tendens tema Livet etfter diktaturen