Har vi ett ansvar för all världens elände?

Jag tror att många människor inte ens tänker på att vi har ett ansvar för det som händer långt borta i världen, säger filosofen Torbjörn Tännsjö. Han menar att vi alla bör dra vårt strå till stacken för ett bättre miljö, djurens rätt, och världens orättvisor.  Christian Ekström (bilden) har länge varit anhängare och bidragsgivare till Greenpeace. Men för fyra år sedan lämnade han sina uppdrag inom telejätten Ericsson och sålde en del av sitt företag för att kunna göra det han tycker är meningsfullt: jobba för en miljöorganisation och skriva en bok om barnens psykiska ohälsa.I halva mitt liv har jag kastat mig mellan ivrig aktivism och total likgiltighet, säger f.d. djurrättsaktivisten Nasrin Mosavi Sjögren. Efter en djup religiös kris hittade hon en mellanväg. Idag nöjer Nasrin sig med små handlingar som hon tror kan bidra till en bättre värld. 

 Ett program av Cecilia Mora i Tendens temat: Konsten att blunda.