Måndag 16 maj

Berätta vidare

"Det är hisnande när man tänker på hur många miljoner historier som inte blir berättade och går förlorade", säger Aleksandar Djordjevic.
Tillsammans med Samuel Sjöblom och fyra andra berättare bildar de nätverket Berätta vidare.
De bär muntligen överlevarnas berättelser vidare till nästa generation. Varför?