Från hattmakare till apputvecklare

- Det här är som mitt hjärta, säger Lisa Franzén ensam hattmakare i Sverige.
Finns det någon ung idag som vill lära sig bli hattmakare och viga sitt liv åt hantverket? Vem tar över hennes verktyg i framtiden?

- Jag är ett med mitt hantverk, säger hattmakare Lisa Franzén, och syftar till sitt arbete. 

Lisa Franzén är en av två verksamma hattmakare i Sverige, ett hantverksyrke som förr var betydligt vanligare än nu. I dag är det framförallt doktorshattar som efterfrågas och det är just de Lisa Franzén och hennes mäster tillverkar i mängder just nu till vårens alla universitetshögtider. 

Lisa har en liten butik och verkstad i centrala Göteborg där tyger, symaskiner, hattstockar och klippbord fyller varenda kvadratmeter. Själv liknar hon butiken med Villa Villekulla där det ryker och hamras och där branta trappor ringlar sig till de olika våningarna och där det som kronan på verket ligger två hundar och bevakar allt som händer, Charlie och Chaplin.

Samtidigt som Lisa Franzén är besjälad av sitt hantverk, bär hon på ett ansvar för yrkets framtid. Finns det någon ung idag som vill lära sig bli hattmakare och viga sitt liv åt hantverket? Vem tar över hennes verktyg i framtiden?

 

John Eriksson och Tomas Agerberg är också besjälade av sina yrken. De är apputvecklare och arbetar på ett företag i Umeå där de flesta sitter i ett stort kontorslandskap med helt rena skrivbord. Knappt en penna eller pärm syns någonstans. 

- Allt finns ju i datorerna, säger John Eriksson. 

Någon oro för framtiden finns inte, i Silikon Valley i USA till exempel skriker de efter apputvecklare. Men samtidigt, säger Tomas Agerberg, när man arbetar med den här typen av jobb är det inte på tal att göra en världsomsegling på tre år. Under de tre åren skulle så mycket hända att det skulle vara svårt att kliva på tåget igen. 

 

Samtidigt som vissa yrken dör ut och andra tillkommer, kan kyrkogårdarna ge en bild av hur människor förr ägnade hela sitt liv åt ett och samma yrke.

Historiker Nils Johan Tjärnlund visar exempel på yrken som människor arbetade med hela sitt liv.

Västra begravningsplatsen i Sundsvall är typisk i sin uppbyggnad.

- Den är uppbyggd som en stad med gator och mindre kvarter. Vid de långa ståtliga promenadvägarna ligger grosshandlare och köpmän, medan det vid de mindre alléerna finns enklare gravar där badbetjänter, lokputsare och pannknekter är begravda.

Ett program av Gunilla.Nordlund@sr.se