Tema:

Måste vi bevara utdöende yrken?

Att kunna göra en ektunna med bara gamla verktyg - är det viktigt?
Staten vill bevara smala kulturbärande yrken och satsar pengar på lärlingsutbildningar.
Men varför ska vi rädda yrken som kanske inte längre behövs? Och vem vill bli repslagare eller hattmakare när arbetsmarknaden vill ha stylister och appmakare?