onsdag 28 september

Mäta trauman med måttband

Tortyr förekommer i 90% av världens länder och har ökat i omfattning efter terrorattackerna den 11 september 2001. 
I Sverige finns fem mottagningar för torterade flyktingar.  En av dem ligger i Skellefteå där ett team med sjukgymnast, psykiater och psykoterapeuter ger hjälp.

 
 
Läkaren Hans Samnegård dokumenterar skador på tortyroffer i Sverige, med måttband och kamera. Han är den ende läkaren som gör detta utifrån Istanbulprotokollet; en manual som FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter utfärdade 1999. Noggrant och försiktigt undersöker han de torterade som berättar om fasansfulla upplevelser.
 

Exakt hur många tortyroffer vi har i landet är svårt att veta, men sedan 1980 har omkring 380 000 flyktingar sökt asyl i Sverige och av dem har troligtvis mellan 30 och 40 % utsatts för tortyr. Det skriver Gert Svensson i den nyutkomna boken Mordförsök på tilliten- en bok om tortyr. Det betyder att uppåt 150 000 torterade flyktingar fått skydd i vårt land.

Men bara en bråkdel av tortyroffren har sökt eller fått hjälp att bearbeta sina trauman.

I Sverige finns fem mottagningar för torterade flyktingar i Röda Korsets regi.  En av dem ligger i Skellefteå där ett team med sjukgymnast, psykiater och psykoterapeuter möter och hjälper tortyroffer från norra Sverige.

Ett program av Gunilla Nordlund i Tendens tema: Torterad