Anna-Brita Lindqvist

När jag var flicka hemma i Uppsala för ganska länge sen ville jag bli upptäcktsresande. Jag ville åka till främmande länder långt borta och fråga: varför?

Senare förstod jag att det går lika bra att vara på upptäcktsresa i det lite mindre perspektivet, här hemma.

Och "varför-frågan" finns fortfarande med. Min nyfikenhet på människor och företeelser blir bara större ju äldre jag blir. Och jag tycker att det är ett privilegium att få samtala med en annan människa, i lugn och ro och på djupet, om vad som är viktigt i livet.

Att fråga varför och lyssna och fråga igen så att både den jag intervjuar, lyssnarna och jag själv kan få nya insikter - det är häftigt.

Lyssna gärna på samtalet med KG Hammar om sorg och att förstå den som inte är troende. Eller Ann Heberlein om självbilden och att inte vilja berätta allt. Eller Birger Schlaugs känslor efter att ha lämnat riksdagen. Eller Nahid Hammerholms berättelse om tortyren i fängelset i Iran.