Tema: De flydde - för ett nytt liv

Tre samtal på temat "att fly" -att för alltid lämna sitt hemland.
Läkaren Maria Danielewicz flydde undan kommunistpartiet i Polen 1968, poeten Jasim Mohamed undan Saddamregimen i Irak. Men Margareth Osjus far flydde undan Sverige och baltutlämningen innan han via Sydamerika kom tillbaka  med hela sin familj.
Hur blev deras nya liv? Vad var priset?
Vi möter tre människoöden från tre världsdelar - och olika tidsepoker.