Måndag 17 september

Kampen om skogen

34 min

I Malin Sahlins  jobb ingår att rycka ut när de rester av naturskogar med höga naturvärden som finns kvar i Sverige hotas av avverkning.  Svenska Naturskyddsföreningen har ett nät av frivillliga  rapportörer runt om i Sverige som bevakar vad som händer med den dryga tiondel av den svenska skogen som ännu inte kalhuggits, naturskog som de flesta aktörer i skogen säger sig värna. I Tendens följer vi idag med henne ut , bland annat till skogen Andbrännan som anmälts för avverkning.


Skogsindustrin behöver råvara och ekosystemen i skogen behöver ostörda, sammanhängande livsrum. I den svenska modellen ska sen 20 år tillbaka miljökrav och produktion väga lika tungt, ett system som bygger på frivillighet och eget ansvar. 
Miljöhänsynen vid avverkningar har ökat men enligt Malin Sahlin tar många företag som genom certifieringar frivilligt förbundit sig att begränsa avverkningen av naturskog med höga naturvärden och nyckelbiotoper inte det ansvar de ska.  Det blir istället ideella krafter som Naturskyddsföreningen som larmar när det begås misstag. Och de sker, gång på gång, enligt Malin Sahlin.
- Om jag fått en krona för varje gång en representant för miljöcertifierade markägare sagt ”oj då” hade jag varit rik nu.


På dagens kalhyggen tar man idag mycket större hänsyn till viktiga livsmiljöer för arter som hotar att försvinna , bland annat med frivilliga avsättningar från markägarnas sida, menar  Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

-Vi har idag mycket mer gammal skog, löv och död ved i skogen säger Mårten Larsson som inte tycker att den nuvarande modellen med eget ansvar varit framgångsrik.

Men räcker den för att nå balans i skogen?

Programmet är gjort av Ola Hemström.

Detta program ingår i en samlad satsning om den svenska skogen i Naturmorgon, Klotet, Vetenskapsradion, Ekot Tendens, Barnen och P4 Dokumentär.