Sametingsvalet 2013

Läs chatten med Min geaidnus Ol-Johán Sikku

Partiledarutfrågning med Ol-Johan Sikku 15 april
30 min

Efter partiledarintervjuerna svarar partiledarna på lyssnarfrågor i en chatt. Här kan du läsa hela chatten med Min geaidnus partiledare Ol-Johán Sikku, som bland annat fick svara på frågor om självbestämmande samt samverkan med andra partier.

Thomas Sarri (moderator): Då har vi ca fem minuter kvar tills chatten startar här med Ol-Johán Sikku, Min geaidnu

16:10, 15 April 2013

Thomas Sarri (moderator): Nu startar vi chatten med Min geaidnus Ol-Johán Sikku

16:14, 15 April 2013

Ol-Johán Sikku: Den självbestämmandepolitik som vi ska drva ska leda till att sametinget får beslutanderätt över frågor som land, vatten, språk, kulturmiljö.

16:16, 15 April 2013

Ol-Johán Sikku: vi ska få staten att erkänna samernas själbestämmande genom de internatinella konventioner som finns

16:17, 15 April 2013

SJ: Hur blir det kommer ni att ha ett samarbete med LpSS även nästkommande period eller kommmer ni åter att sätta er i knäet på Samelandspartiet.

Ol-Johán Sikku: vi kommer inte att sätta oss i någons knä, vi vill etablera samarbete med alla ledamöter med målet att stärka sametinget och komma ifrån partikäbblet

16:18, 15 April 2013

massaeriksson@telia.com: Hur vill du och ditt parti ska konkret och i praktiskt tydligt handla och visa att samverkan är möjlig, som leder till medverkan? Ditt parti och andra partiers ord, meningar till sammanhang har inte burit frukt, endast kart som skadat förtroendet för framtidens dugliga sakliga politiker i den samiska sfären! Vad ska du göra åt det, personlig prestige före kompromissvilja, ärlighet, respekt med framförhållning etcetera Undrar Majvor?

Ol-Johán Sikku: samverkan är möjlig och absolut nödvändig, vi måste se sametinget i större sammanhang än en partidebatt

16:20, 15 April 2013

Olle: Hur ser du på att så många renskötare och samer jobbar i Gruvorna när man samtidigt är så kritisk och jobbar mot den verksamheten?? Får vi snart se renskötare och andra samer som Vindkraftstekninker??

Ol-Johán Sikku: Många har blivit nödgade att ta sådanaarbeten, vi måste istället stärka vår egen näringspolitik där vi skapar arbeten på våra egna marker. vi har stora möjligheter att utveckla arbeten genom egen förvaltning av land,fiske, natur mm samt utveckla förädling av våra produkter, renkött, fisk, bär, örter, turism m.m

16:22, 15 April 2013

Väljare: Hur tycker ni att kriteringarna till röstlängden ska se ut?

Ol-Johán Sikku: De som kan visa att de är samer ska med i röstlängden, antingen genom språkkriteriet elelr släktutredning

16:23, 15 April 2013

Skogis: Kommer den valtekniska samverkan med LPSS att fortsätta??? Vad tycker du om Dådring-Mikaelssons blogg???

Ol-Johán Sikku: vi har ing planer på valteknisk samverkan, alla politiker är fria att själva bedriva sin kampanj

16:24, 15 April 2013

massaeriksson@telia.com: Min fråga är: Hur ser Min Geaidnu som parti på koncessionsrenskötseln, ska den liksom annan renäring få utrymme på samma villkor som dem? Om ja varför? Om Nej varför? /MME

Ol-Johán Sikku: Koncessionsrenskötseln är inte den bästa av konstruktioner. Den utvecklar inte samisk renskötsel, är tveksamt om den är till gagn för oos

16:26, 15 April 2013

Olle: Hur kommer ni att jobba med dom nu grupperingar som finns inom det samiska..... Renskötande samebŧmedlemmar ställs mot andra samer som står utanför samebŧar och är icke medlemmar och nästan nekas sin rätt till hembŧgden!!??

Ol-Johán Sikku: renskötare behöver icke renskötare och tvärtom. den konfliken är politisk och kolonialt skapad. vi måste börja se varandra som resurser. Samebyns marker måste ses i ett större sammanhang som en lokal förvaltning där vi själva tar ansvar, fler näringar ryms och där renskötseln, jak, fisk mm är en viktig traditionell näring

16:28, 15 April 2013

SÅ: Men behövs det inte en majoritet som stöd om man vill förhandla med staten? Det räcker väl inte att man tror sig befinna på en högre nivå.

Ol-Johán Sikku: jag tror att vi kommer att ha en majoritet till det i sametinget

16:29, 15 April 2013

Thomas Sarri (moderator): Då har vi nått halvtid på chatten, 15 minuter kvar. Fortsätt skicka in era frågor!

16:30, 15 April 2013

Leif: Hej O-j.S. Hur ställer du dig till att vi saknar representation i Regering och Riksdag,av Samisk representation?

Ol-Johán Sikku: vi ska självklart ha platser i den svensk riksdagen, ingen representer ju oss där idag

16:30, 15 April 2013

Skogis: Vad kommer MG att göra konkret för tex samer i Gbg & Sthlm?

Ol-Johán Sikku: t.ex. att alla samer ska kunna få utbildning i samik språk, historia, kultur mm. resurser ska finnas till samiska kulturcentra enligt den självbestämmandepolitik vi vill föra

16:32, 15 April 2013

Lasse: Tycker du att det är rätt att det är politiker som sitter i sametingets kulturråd, borde det inte vara tjänstemän istället, som jobbar efter politikernas riktlinjer?

Ol-Johán Sikku: Håller med om fördelning av medel kan skötas av tjänstemän utifrån principer som politkerna har antagitt. detta gäller i fler frågor än detta

16:33, 15 April 2013

Limo: Som alla politiker så finns visionerna och drömmarna klara och nedskrivna på papperet, även hos Dig och ditt parti. Men det är mer sällan, nästan aldrig, man hör en samepolitiker tala om hur de tänker driva igenom sakfrågorna. Hur ska Min Geaijnu stärka Sametinget, både som statlig myndighet och beslutsfattande organ i frågor som berör det samiska folket ? Tex. rovdjursfrågorna, gruv/vindkrafts frågorna. Hur ska ditt parti arbeta för att alla samer får tillbaka sina rättigheter till deras förlorade land och vatten? Genom att ha läst partiprogrammen för samtliga partier så vet jag redan vad ni vill. Men jag vill veta HUR ni tänker driva genom era frågor !

Ol-Johán Sikku: Den självbestämmandepolitik som vi ska drva ska leda till att sametinget får beslutanderätt över frågor som land, vatten, språk, kulturmiljö.Den självbestämmandepolitik som vi ska drva ska leda till att sametinget får beslutanderätt över frågor som land, vatten, språk, kulturmiljö.

16:35, 15 April 2013

Leif: O-J.S. Hur ställer du dig till att vi inte har ett representationshus i Huvudstaden. Borde det inte finnas ett Samiskt kulturhus i Stockholm . Även då för att ha ett bättre samarbete med regering och Riksdag.

Ol-Johán Sikku: jag tror att samisk kulturcentra är viktiga där samer bor. Att det sedan kan vara en länk till regering och riksdag är bara bra

16:36, 15 April 2013

Väljare?: Tycker ni att inte renägare ska få vara med i Samebyn?

Ol-Johán Sikku: Renägare är mycket viktiga. ett utvecklingarbete ska göras för att stärka rennäringen som en traditionell näring. Den är dessution kopplingen till vårt kulturarv och den näring som bedrivs utifrån samiskt naturtänkande och traditioner

16:39, 15 April 2013

Thomas Sarri (moderator): Fem minuter kvar av chatten, vi hinner med några frågor till!

16:39, 15 April 2013

Lasse: Hur kommer ni att jobba så att alla samer står lika inför lagen? Bland annat har lika rättigheter till mark och vatten?

Ol-Johán Sikku: rättigheterna ska utgå från folkrätten, alal samer ska ha sina rättigheter, men det innebär också att man ska ha skyldigheter i lika hög grad. Ska vi förvalta våra maker och kultur måste vi ta ett ansvar allihop

16:40, 15 April 2013

Icke renägare: Anser du och ditt parti att rennäringslagen är tillräcklig idag, eller borde den skrivas om?

Ol-Johán Sikku: Rennäringslagen är inte utformad av oss samer utan kommer från statens intresse att reglera renskötslen på samma sätt som jordbruket

16:43, 15 April 2013

Rostu: Vad är Min Geaidnus syn på förhandlingarna om en ny renbeteskonvention?

Ol-Johán Sikku: förhandlingarna ska utgå från samisk sedvanerätt vilket innebär att rättighetsinehavaran bestämmer och företräder sig själva. Staten kan inte förhandla om privaträttsliga rättigheter

16:44, 15 April 2013

Thomas Sarri (moderator): Då har Ol-Johán Sikku fått en sista fråga att besvara och efter det är chatten avslutad

16:45, 15 April 2013

Aslak Christopher: Hur kommer ni att jobba för att staten ska ratificera ILO 169? /Aslak

Ol-Johán Sikku: enligt den själbestämmandepolitik och förhandlingar med regeringe ska detta upp på agendan

16:45, 15 April 2013

Väljare?: Hur ska samer bli en del av regeringen?

Ol-Johán Sikku: Avses svenska regeringen så är det inte aktuellt, vi jobbar mot samisk själbestämmande med representation i sv riksdagen. Utbildning behövs för alla svenskar om samer för att uppnå bättre förståelse

16:46, 15 April 2013

Thomas Sarri (moderator): Därmed har vi genomfört chatten. Tack till Min geaidnus partiledare Ol-Johán Sikku och till alla er som skickat in era frågor! Vi ses här i morgon igen, samma tid samma plats, men då med ny partiledare: Jan Rannerud, Skogssamerna

16:47, 15 April 2013

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".