Sofia Österberg

ÅLDER: 27 år

HEMORT: Åland

RÖSTFACK: Sopran

SÅNGBAKGRUND: Ålands musikinstitut 1997-2001, Vadstena folkhögskola 2001-2003, Logoped 2003-2007, Operastudion 2007-2009.

VILKEN ÄR DIN DRÖMROLL?
Cleopatra i Julius Caesar av Händel: Ett starkt personporträtt med många uttryck och känslor – komik, kärlek, ömhet, dramatik, vrede, lycka och sorg. Handlingen är spännande och dramatisk och musiken är mycket vacker.