Susanna Reuter

ÅLDER: 24

HEMORT: Stockholm

RÖSTFACK: Mezzosopran

SÅNGBAKGRUND: Kulturamas musikallinje, Kulturamas klassiska sånglinje, Musikhögskolan Ingesund, Stockholm Operastudio, Täby Musikklasser från årskurs 4, Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium

VAD ÄR DET SVÅRASTE MED SÅNGARYRKET?
Att släppa på prestationen och kontrollen. Detta kan i många fall hämma både den röstliga utvecklingen och den sceniska då det är lätt att hålla tillbaka i stället för att våga släppa efter och låta det bli som det blir.