Birasnuoskkideapmi vearrát uhkádus.

3:27 min

Boahtte áiggis hávga lassána rávdojávrriin, dadjet dutkit Àbeskuovu dutkanstašuvnnas. Biebmo- ja Luonddusuodjalanorganisašuvdna Slowfood Sápmi jođiheaddji Ol-Johan Sikku ii sura dálkkádatrievdademiin. Vaikkoviel dálkkádatrievdademit muktet sámi biebmokultuvrra de oaidná Ol-Johan stuorit uhkádusaid sámekultuvrra ektui.