"modigt och viktigt"

Tack för det fantastiska program modigt och viktigt!

Eva