"Ett värdigt liv..."

Hej!

Här är ett förslag att diskutera ämnet kan säkert vara svårt att tala om men jag är säker på att många är "drabbade" av dessa känslor / funderingar.

Vad och hur ska anhöriga till funktionshindrade och speciellt psykiskt funktionshindrade ställa upp och hjälpa till med så att dessa personer får ett värdigt liv som vi alla vill ha?

Finns det någon gräns och var går i så fall gränsen?

MVH / Anders Classon