Är Gud allsmäktig?

Är Gud frånvarande? Bryr han sig? Vad säger han om nådeförakt? Är vårt liv i livets bok inskrivet, före världens grund blev lagd?

Vad blev det av människans egna ansträngningar? Välgång? Den goda viljan? I arbetslivet? Försökte berika andra människobarn med kunskaper, möttes med genuint ointresse, sabotage och svordomar?

Vårt liv i stort? Liv förvandlat till konsumtion, den som har pengar är åtråvärd? Den som inte accepterar utbytbarhet, att gå vidare när ende vännen dör i cancer? Finna något annat? Gud öppnar fönster? Att föra de svagas, de fattigas talan? Demokrati? Fria ordet? Du stängs av fort när prenumerationer och annonsintäkter hotas. Detta livet och frånvaro av liv, före din födsel och efter din död? Unik är du denna stund, en droppe evighet.

/ Olle