"ett samtal mellan olika trosföreställningar"

Vill tacka Dig och redaktionen för ett mycket trevligt program om moral och livsfrågor.

Jag var ett par dagar innan midsommar tillsammans med tre svenska kamrater ute på en underbart härlig båttur i samband med att jag fyllde 50. Vår färd gick till den lilla staden Port Townsend i nordvästra USA.

Våra manliga samtal tillsammans pendlade mellan politik, religion och sex. Det svåraste ämnet att tala om var trosfrågor och guds existens. Vi hade alla olika positioner. En påstod sig vara agnostiker och att Gud säkert hade haft ett finger med i skapelsen. En annan var ateist och påstod att gudstro är ett slöseri med tid. En tredje hade en katolsk uppväxt och menade att ritualer och hirarkiska system kom i vägen och gav ett löjets skimmer över tro och svårighet att hitta Gud.

Eftersom jag i gruppen var den enda som uttalade mig att vara kristen och troende fick jag väldigt mycket frågor som jag varken kunde säga bu eller bä mer än att jag har en tro som grundar sig på "tro" att det finns en gud och att han är god och accepterande, men jag kan inte bevisa hans existens mer än för mig själv – eftersom det är tro för mig.

Jag ser att du skrivit en bok om "kristendom för ateister" och jag skulle uppskatta om Du/Ni kan öppna upp ett samtal mellan olika trosföreställningar.

Tusen tack Olle för att vi får tillfälle att lyssna på samtalen runt ditt köksbord.

Allt väl Håkan Olympia, WA, USA