Temaförslag: mening med livet

Snälla Olle och Gud, låt ert sista och sammanfattande program behandla frågan om meningen med livet! Vad är meningen med det hela? Egentligen. Snälla ni, låt er sammanslagna vishet behandla ämnet och kanske lyfta det bortom löpsedelnivå (= bli smalare! brunare! sexigare! lyckligare! etc, etc).

Ska vi verkligen sträva efter att bli lyckliga, och varför då? Vad ska vi göra med den "lyckan"? Varför skulle vi leva för att utvecklas? Vad ska vi göra med den "utvecklingen"? Och varför lever vi bortom vår produktiva ålder, d.v.s. efter det att vi slutat alstra barn? Och varför strävar vi efter det? Och hur såg det ut förr?

Finns det någon mening kanske med att bli gammal, som vi i numera förbiser i vårt snabba lyckosökande samhälle? Eller är meningen med livet bara att producera barn och överleva, så att barnen överlever, osv? Och varför då? Vad finns det för samlad visdom kring saken? Och finns det några slutsatser?

Många varma sommarhälsningar

Mona grubblande