Norsk opposition kräver skandalsvar

Ledaren för norska Höyre kräver att den norska regeringen lägger korten på borden när det gäller Ekots avslöjande om att Norge kände till att företag betalde olagliga avgifter till den irakiska regimen under FN:s Olja mot mat-program.

Norge som var ordförande i FN:s sanktionskommitté ville ändå inte att frågan skulle tas upp i kommittén.

– Det är ju pinsamt om norska myndigheter har känt till det som har blivit en skandal i FN men inte reagerat på det, säger Höyreledaren Erna Solberg

En del av sanktionsprogrammet
FN:s Olja mot mat-program var en del av sanktionerna mot Irak och Irak tilläts sälja olja och för inkomsterna fick de köpa mat mediciner och vissa industriprodukter. Alla affärer skulle kontrolleras av FN.

I höstas hävdade FN:s oberoende granskningskommittén att 2 200 företag hade betalt ut sammanlagt elva miljarder kronor i olagliga avgifter till den irakiska regimen.

Norge ledde sanktionsarbetet
Norge ledde från januari 2001 FN:s sanktionskommitté och hade alltså det yttersta ansvaret för att se till att Irak och de företag som handlade med landet inte bröt mot sanktionerna.

Det var ingen lätt uppgift för i sanktionskommittén skulle hårda tag förespråkare som USA och Storbritannien samsas med Irakvänliga länder som Ryssland och Frankrike. 

Norge kände till avgifterna
Norge hörde till de mer pragmatiska. Enligt ett hemligstämplat dokument från den svenska FN-representationen kände Norge till att företagen betalade olagliga avgifter till den irakiska regimen. Men ville ändå inte ta upp frågan i sanktionskommittén.

”Den norska delegationen var väl medveten om de irakiska kraven men ytterst tveksam till huruvida frågan överhuvudtaget skulle tas upp till behandling i kommittén. Man menade att resultatet skulle bli att vissa Irakvänliga länder omedelbart skulle kräva besked om vilket land/ företag som begärt att frågan skulle tas upp. Avslöjades detta blev resultatet med största sannolikhet irakisk svartlistning av landet /företaget. ”

Ole Peter Kolby var ordförande i sanktionskommittén från januari 2000. Han hävdar att bevisen inte var bra nog för att frågan skulle tas upp i sanktionskommittén.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se

Ekot har sökt både Torbjörn Jagland som var utrikesminister i Norge då det svenska dokumentet skrevs och nuvarande utrikesminister Jonas Gahr Støre för en kommentar, men utan framgång.