Medhjälp till sanktionsbrott utreds inte

Tjänstemän på svenska myndigheter uppges ha givit lastbilstillverkaren Scania klartecken att kringgå FN-sanktionerna mot Irak i början av 2000-talet. Trots att det finns starka misstankar kommer åklagare inte utreda om tjänstemännen är skyldiga till medhjälp till sanktionsbrott. Då sanktionerna beslutades var medhjälp inte brottsligt.

– Det som skiljer sanktionslagstiftningen från många andra lagstiftningar är att medhjälp till sanktionsbrott inte är straffbart. Vi hade inlett förundersökningar avseende medhjälp till sanktionsbrott när det visade sig att tjänstemän har gett råd till bolag så att de skulle kringgå de här sanktionsbestämmelserna, säger åklagare Nils-Erik Schultz.

När Irak löd under FN-sanktioner i början av 2000-talet anlitade lastbilstillverkaren Scania en rysk bulvan för att sköta affärerna med Irak. Orsaken var att irakierna börjat kräva olagliga provisioner som skulle betalas till utländska bankkonton.

Enligt åklagaren handlade de om att kringgå sanktionerna och enligt Scania gjordes de här planerna i samråd med tjänstemän på UD och på Kommerskollegium, regeringens expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik.

I ett internt Scania-dokument skriver en av de ansvariga Scaniacheferna:

”Efter att Scania kontaktat Kommerskollegium fick vi information om att detta tillvägagångssätt var lagligt.”

Uno Söderström var Irak-handläggare på Kommerskollegium.

– Jag kan inte påminna mig om att vi tagit ställning till något sådant, säger Uno Söderström.

Förundersökningen mot Scania har det senaste året i praktiken stått still eftersom det saknats poliser som kan sköta utredningen. Men nu ser det ut som att den kan komma i gång igen.

Att svenska myndigheter kan ha gett Scania klartecken att kringgå sanktionerna gör det inte mindre brottsligt enligt åklagare Nils-Erik Schultz.

– Är det så att man har kringgått de bestämmelserna genom att använda sig av bulvanföretag i andra länder så menar jag att det är straffbart. Som jag ser det är det ingen omständighet som gör att det här skulle kunna betraktas som lagligt.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se

Ekot har bett Scania om en kommentar men presschefen säger att man inte vill uttala sig under pågående utredning.