Fakta: EU:s finansiella stöd till Turkiet

EU har öronmärkt mer än 75 miljarder svenska kronor till ekonomiskt stöd till Turkiet under åren 2004 till 2012.

EU:s finansiella stöd till Turkiet sker i huvudsak enligt två principer: dels inom ramen för gemenskapsprogrammen som också alla EU:s medlemsländer deltar i och dels inom ramen för förmedlemskapsstödet som är öronmärkta pengar för att ett land som vill bli medlem i unionen ska kunna förbereda sig för ett medlemskap och anpassas till EU-standard på olika områden.

För förmedlemskapsstödet finns närmare 5 miljarder euro öronmärkta för Turkiet under åren 2004 till 2012.

När det gäller gemenskapsprogrammen är det svårare att få fram en exakt siffra men det handlar om mer än 2,38 miljarder euro.

Sammanlagt handlar det alltså om mer än 7,38 miljarder euro alltså mer än 75 miljarder svenska kronor.

Turkiet är ett kandidatland till att bli medlem i EU och blev det efter ett beslut i Europeiska Rådet i Helsingfors 1999. 2005 påbörjades förhandlingarna. Men på grund av Cypernfrågan är det många områden där man ännu inte kommit igång med samtalen. Det kallas att vissa kapitel ännu inte öppnats.

De andra kandidatländerna är Kroatien och Makedonien. Potentiella kandidatländer är Albanien, Bosnien Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien och Island.

Förmedlemskapsstödet
Förmedlemskapsstödet ges till kandidatländer och förkortas IPA. IPA består av fem delar. I tabellen nedan visas siffror för de enskilda delarna när det gäller Turkiet.


Sammanlagt under åren 2004 till 2012 handlar det alltså om 4,987 miljarder euro i IPA till Turkiet, alltså drygt 50 miljarder svenska kronor.

Som en jämförelse kan nämnas att Serbien får 1,18 miljarder euro i IPA mellan 2007 och 2012, motsvarande drygt 12 miljarder svenska kronor, Kroatien får 910 miljoner euro 9,27 miljarder svenska kronor, Kosovo får 565 miljoner euro eller ungefär 5,8 miljarder kronor, Bosnien får 550,3 miljoner euro eller 5,6 miljarder svenska kronor och slutligen får Montenegro 201,4 miljoner euro i IPA motsvarande 2,05 miljarder SEK.

Turkiet får alltså i särklass mest IPA. Så är landet mycket större än de andra med omkring tio gånger så stor befolkning som Serbien till exempel.

Gemenskapsprogrammen
Turkiet deltar aktivt i följande gemenskapsprogram:

Det sjunde ramverksprogrammet, förkortas FP7. Här samlas alla EU:s forskningssatsningar inom ett ramverk. Turkiet har fått 60 miljoner euro inom ramen för sjunde ramverksprogrammet.

Programmet för livslångt lärande, förkortat LLP. Programmet är uppföljaren till Socrates-, Leonardo da Vinci- och eLearning-programmen. År 2009 fick Centret för EU-utbildning och ungdomsprogram i Ankara nästan 62 miljoner euro för att implementera LLP i Turkiet. Utöver de pengarna fick den turkiska myndigheten också ett verksamhetsbidrag 2 252 miljoner euro 2009.

Jean Monnet-programmet. Delar ut stipendier till tjänstemän med universitetsexamen eller studenter i slutskedet på sin utbildning som vill studera ämnen som har att göra med anslutning till EU. Programmet fokuserar på europeisk integration och stödjer nyckelinstitutioner och organisationer.

För åren 2007-2009 ser Turkiets tilldelning av medel ut som följer:
2007: 205 036 euro
2008: 86 991 euro
2009: 49 692 euro

Alltså sammanlagt 341 719 euro.

Youth in Action-programmet. Går ut på bland annat utbyten och nätverkande mellan unga i olika länder. Har en budget för Turkiet under 2009 på drygt 7 miljoner euro för de slutgiltiga mottagarna och dessutom ytterligare 600 000 euro i medfinansiering för verksamhetskostnader för de turkiska myndigheternas handläggning av programmet.

Kulturprogrammets syfte är att främja rörlighet över gränserna för kulturarbetare, att uppmuntra att kultur och konstnärliga produkter cirkulerar över gränserna liksom att främja en interkulturell dialog.

Det innefattar runt 55 000 euro i stöd till så kallade träffpunkter för kultur i Turkiet.

Konkurrenskraft- och innovationsramverksprogrammet, förkortat CIP, är ett stödprogram för små och medelstora företag som har utvecklats av EU-kommissionen inom ramen för Lissabonstrategin. Det har inte gått att få fram några summor för Turkiet här.

För gemenskapsprogrammen uppgår EU:s stöd till Turkiet till handlar det 2,38 miljarder euro i stöd till Turkiet för gemenskapsprogrammen.

Nuri Kino
nurikino@gmail.se

Kajsa Norell
kajsa.norell@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".