Det svar som Ekots reporter fick på begäran om att få ut handling. Läs hela i PDF i artikeln.
Projekt Simoom

Dolde handling i mörkläggning av Saudiaffären

26 min

Ekot kan i dag berätta att en känslig handling, i strid med grundlagen plockats bort ur diariet på regeringskansliet. Handlingen visar att regeringen talat osanning om vad de känt till om FOI:s hantering av Saudiaffären. Efter vår rapportering om vapensamarbetet med Saudiarabien i våras startade en granskning i konstitutionsutskottet av flera ministrar i regeringen, men granskningen försvåras av att handlingen plockats bort. Här är ett reportage från våra undersökande reportrar Daniel Öhman och Bo-Göran Bodin.

   

Vi nås av ett rykte om ett mejl. Ett mejl som ska ha skickats från FOI till regeringskansliet långt innan Saudiaffären blev känd.

Man: Jag får be dig prata med prata med pressekreteraren om de här frågorna.

Reporter: Men du vet ju inte ens vad jag ska fråga dig om?

Lägger på luren.

Det handlar om ett mejl som ger en helt annan bild av historien.

Man: Är det något förhör du håller på med?

Det handlar om ett mejl som inte finns. Och om regeringens försök till mörkläggning

Man: Det här är ju inte klokt! Att man kan vara så korkad.

Det har gått ett år nu sen vi började med den här granskningen som blivit känd som Saudiaffären. Den här granskningen som visade hur Sverige i hemlighet hjälpte diktaturen i Saudiarabien med planeringen av en avancerad vapenfabrik .

En sak som blivit mer och mer tydlig under det här året är hur Regeringen försökt mörklägga sin egen inblandning.

Vårt första exempel kommer faktiskt från FOI:s högsta chef, förre generaldirektören Madelene Sandström.  När hon i dag – så här med några års distans – ska sammanfatta projektet med vapenfabriken säger hon så här:

Madelene Sandström: Det var skitjobbigt därför att…Ibland får man känslan att man sitter fast …

Madelene Sandström berättar om en händelse sommaren 2008, som hon säger att tydligt visar hur regeringskansliet gjorde för att resa bort känsliga dokument.

Madelene Sandström: Departementstjänstemannen ringde upp på morgonen och ville ha det exemplar av handlingen.

Det är dagen efter ett kvällmöte på FOI,  där Saudiarabiens representant general Nasser förhandlat med bland annat en hög chef på svenska försvarsdepartementet.  Men på morgonen efter ringer alltså tjänstemannen från regeringskansliet och kräver in alla dokument.

Madelene Sandström: Hon hänvisade till, ordagrant som jag hörde det från en av mina tjänstemän, att vi måste skydda ministern.

Det är alltså försvarsministe Sten Tolgfors ska alltså skyddas. För att det inte ska synas hur långt gångna förhandlingarna med saudierna verkligen är kräver försvarsdepartementet in alla bevis. Handlingarna får inte förvaras på FOI. Regeringskansliet vill – enligt Madelene Sandström – ha kontroll på alla dokument.

Madelene Sandström: Så får det ju inte gå till! Man får inte hämta tillbaka handlingar.

Det här var inte första gången regeringskansliet försökte detaljstyra FOI.

Madelene Sandström: Frekvensen utav muntlig information, direkt eller indirekt via tjänstemän hade en väldigt hög frekvens. Det är jag mycket ovan vid som generaldirektör.

Reporter: Ett slags indirekt ministerstyre?

Madelene Sandström: Jag tror man valde kalla det informellt styre.

Reporter: Vad är skillnaden?

Madelene Sandström: Det kan man fråga sig….

Det här var alltså ett exempel hur handlingar i Saudiaffären rensats s bort.  I det är fallet från FOI. Vi ska nu återvända till ryktet om mejlet, det vi pratade om i början av reportaget.

Mejlet ska ha skickats från myndigheten FOI till regeringskansliet långt innan Saudiaffären blev känd och det ska innehålla uppgifter som är ytterst känsliga för regeringen.  

Skrivelser mellan  myndigheter ska arkiveras och numreras. Det ska alltså i efterhand gå att hitta informationen i ett diarium. Det här är nåt som regleras av den svenska grundlagen.  Thomas Bull är professor i konstitutionell rätt.  

Thomas Bull: Ja enligt tryckfrihetsförordningen regler blir en sådan handling en allmän handling när den kommer in till en myndighet. Regeringskansliet är i det här avseendet en myndighet. Och då ska den registreras och diarieföras.

Reporter: Så om man går och tittar i diariet sedan så ska det finnas kvar där?

Thomas Bull: Ja precis! Det är själva idén med offentlighetsprincipen, att man ska kunna ganska snabbt och enkelt se vilka skrifter som kommit in och vilka som gått ut från en myndighet.

Från våra dokument om Saudiaffären vet vi att den som skött de flesta kontakterna mellan regeringen och FOI är kanslirådet Per Anderson på försvarsdepartementet.

Det är alltså han som bör ha fått mejlet.

Telefonsignal.

Per Anderson:  Per Anderson.

Reporter: Hej, Daniel Öhman här, Ekot, Sveriges Radio.

Per Anderson: Jo, jag får be dig prata med pressekreteraren i de här frågorna.

Reporter: Du vet ju inte ens vad jag ska fråga om.

Per Anderson: Jomen, jag måste be dig göra det. För att de…de… de…

Reporter: Kan du bara lyssna på vad jag vill fråga så behöver du inte säga något.

Per Anderson: Tack så mycket Daniel.

Reporter: Är du säker på att du inte vill höra?

Per Anderson: Ja.

Lägger på.

Vi får senare höra att mejlet ska ha skickats till just Per Anderson på försvarsdepartmenet. Den som skrev mejlet sägs vara Lars Höstbeck, avdelningschef på FOI, som tidigare jobbat nära handelsminister Ewa Björling i  regeringskansliet.  Vi ringer även honom:

Lars Höstbeck: Skickade jag ett mejl med den innebörden till Per Anderson? Det är inget jag minns.

Han säger att han inte vet nånting alls om projektet med vapenfabriken.

Lars Höstbeck: Jag har inte varit inblandad i projektet. Nej det har jag inte.

Reporter: Jo men det vet jag ju att du har. Så det behöver du väl inte säga att du inte har.

Lars Höstbeck: Jag hänvisar till generaldirektören!

Reporter: Varför vill inte du prata?

Lars Höstbeck: För att jag inte har någon sakkunskap i frågan.

Reporter: Jag vet ju att du har sakkunskap i frågan.

Lars Höstbeck: Ja, men så är det!

Det är tvärstopp. Vi får inte tag på mejlet.  Och det finns goda skäl för regeringskansliet att undanhålla det från oss.  

I strid med alla regler bildade nämligen FOI ett bulvanföretag för att sköta projektet med vapenfabriken. Bulvanföretaget, SSTI , skulle dölja att projektet i verkligheten leddes av myndigheten.  

Det här avslöjade vi i våras. Men regeringen hävdade hela tiden att man inte kände till upplägget med bulvanföretaget.

Sten Tolgfors: Frågan var inte känd för försvarsdepartementet.

Dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors:

Sten Tolgfors: Jag har noterat att det är ett antal frågor som just nu diskuteras som jag vill vara extra tydlig kring. Den första gäller SSTI, företaget. Det blev ej känt för försvarsdepartementet förrän det stoppades av generaldirektören.

Bulvanföretaget bildades av några av generaldirektörens närmaste medarbetare på FOI. Mejlet ska innehålla detaljerad information om bulvanföretaget och beskriva just den  nära koppling till FOI. Finns mejlet betyder i så fall att det regeringen sa till allmänheten inte var sant.

Ljud från kodlås.

Reporter1: Här borde besluten ligga?

Reporter2: Ja, jag tror det…I den gröna mappen.

Reporter1: Begäran att få ta del av allmän handling…

Här i ett plåtskåp i radiohuset har vi samlat alla besked från regeringen i Saudiaffären. Vi har flera gånger skrivit till regeringskansliet och begärt ut mejlet som ska ha skickats från FOI till regeringen.

Vi får ständigt samma svar. Mejlet finns inte.

Reporter1 citerar: ”Jag har inte kunnat finna någon allmän handling med det innehåll du beskriver.”

Den som svarat på våra skrivelser är Erik Brandel, jurist på försvarsdepartementet:

Erik Brandel: Erik Brandel.

Reporter: Hej, Bo-Göran Bodin på Sveriges Radio Ekot… Vi hade ju kontakt med dig i våras angående ett mejl som ska ha skickats till tjänstemannen Per Anderson på försvarsdepartementet. Och då svarade du min kollega att det där mejlet inte kunde fanns, och därför inte kunde lämnas ut.

Erik Brandel: Jaha. Har jag skrivit att det inte finns något mejl så gör det väl inte det. Då finns det inte. Jag har inte ljugit på något vis.

Reporter: Och källan det till det, är det Per Anderson själv eller?

Erik Brandel: Är det något förhör du håller på med? Det finns inte något sådant e-postmeddelande och det är det som du läst upp rör sig. Någon annan kommentar jag inte.

Ljud från mataffär:

Då tisdag den 9 oktober händer nåt oväntat. När jag är i mataffären vibrerar telefonen. Ett meddelande från FOI.

Mejlet som vi försökt få ut både från regeringskansliet och FOI i flera månader finns plötsligt.  Det skickades, precis så som ryktet sa, från Lars Höstbeck avdelningschef på FOI till Per Andersson på försvarsdepartementet. Den 20 januari 2010 klockan 1743.

I den hemligstämplade bilagan står det:

”SSTI är ett fristående, privatägt svenskt företag, men det har genom flera personer en koppling till FOI

Telefonsamtal:  söker förgäves riksdagsledamoten Sten Tolgfors.

Reporter 1. Jag har mejlet här….Ursäkta, vet du var man kan hitta Sten Tolgfors…

Sten Tolgfors avgick som ju försvarsminister i våras.  I dag är han en vanlig riksdagsledamot för moderaterna. Vi har under en längre tid sökt honom för en intervju om Saudiaffären utan att han hör av sig.

Reporter2. Nu ska vi försöka få tag på Sten Tolgfors, förra försvarsministern. För det här mejlet, som vi har nu, visar ju att det han sa i våras stämmer ju inte alls.

Reporter1: Han sa ju det flera gånger: vi på försvarsdepartementet kände inte till det här bulvanföretaget. Men här står ju att de kände till det..

Reporter2: Ja, det står att bolaget har genom flera personer en koppling till FOI.

Knackar på Sten Tolgfors dörr:

Reporter1: Sten är du där?….. Hur ska man göra för att få tag på den mannen?

Vi har ännu inte lyckats komma i kontakt med Sten Tolgfors. Men nu vet vi att åtminstone två gånger har känsliga handlingar plockats bort i Saudiaffären….

Det handlar om det dokument förre generaldirektören Madelene Sandström berättade om i början av reportaget som skickades i väg för att ”skydda ministern” Sten Tolgfors…. Och nu nu alltså  det mejl som beskriver upplägget med bulvanföretaget som tydligen bara försvunnit från försvarsdepartementet.

Mats Lindberg är professor i statskunskap på Örebro universitet. Han har på nära håll följt Saudiaffären, som han anser är en moralisk systemkollaps.

Mats Lindberg: Ja, i första hand är det en moralisk skandal. Eftersom det finns alla de ingående ingredienserna av folk som talar osanning, saker och ting som ska döljas. Och då blir det naturligtvis något från allmänna opinionen något man måste reda ut.

Vi träffar Mats Lindberg i ett mötesrum på universitetet. Vi har med oss mejlet som inte finns, svaren från regeringskansliet och bandinspelningar. Vi ber honom lyssna på tjänstemännen från regeringskansliet.

Mats Lindberg: Det här är en informationsstrategi. Man vill mörklägga. Man vill dölja. Och man kanske känner sig väldigt pressad. Man vill inte berätta hur saker ligger till.

Mats Lindberg lutar sig över bordet och plockar upp utskriften av mejl som ligger framför honom. Det mejl  som regeringskansliet hävdar att inte existerar.

Mats Lindberg: Det finns ingen tjänsteman i svensk statsförvaltning som får låta mejl försvinna. Och att man då säger att det inte finns det är bara som en slags fortsättning på det som präglat den här affären från början. Man försöker dölja den, det är lögner och halvsanningar. Börjar man nu prata om att dokument och mejl inte finns fortsätter det i samma spår som började tydligen.

Vi har tagit med en bunt med beslut, fattade av regeringen och regeringskansliet. Det är alla avslagsbesked vi fått när vi begärt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Men regeringen lämnar inte ut det vi frågar efter. Till och med sådana saker som om  ministern fått en muntlig eller skriftlig föredragning hemligstämplas med hänvisning till utrikesrelationer

Reporter: Kan du förstå varför det skulle störa våra utrikesrelationer om det var en muntlig eller skriftlig föredragning för ministern?

Mats Lindberg: Nej. Absolut inte.

Reporter: Kan du se att störa relationen till främmande makt att man får veta vilken eller vilka tjänstemän som eventuellt dragit ärendet?

Mats Lindberg: Nej, det har ju ingen som helst betydelse. Man vill ju inte att ni på Sveriges Radio eller allmänheten ska få veta hur det här gick till.

När vi är klara och packar ihop våra saker, tar  Mats Lindberg upp utskriften av mejlet som inte finns från bordet….

Mats Lindberg: Det här är ju inte klok att man kan vara så korkad!

Reporter: Vad sa du?

Mats Lindberg: Jag sa att det är märkligt att man kan vara så omdömeslös.

Vi ska gå vidare i reportaget med ännu ett exempel på handlingar som inte finns. När vi i vintras intervjuade FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind hävdade han att det inte funnits något företag med nära koppling till FOI, det hade alltså aldrig funnits något bulvanföretag…

Jan-Olof Lind: Nej, FOI har inga bolag.

Reporter:  Har det tidigare funnits bolag som har en tydlig koppling till FOI?

Jan-Olof Lind: Alltså, där kan jag bara uttala mig för den perioden jag varit här. Och jag tror jag med viss säkerhet kan uttala mig längre tillbaka i tiden också: det har inte funnits några bolag under FOI.

Reporter: Finns det bolag som har en tydlig koppling till FOI som myndighet?

Jan-Olof Lind: Nej.

Reporter: Är du säker på det?

Jan-Olof Lind: Ja!

Men efter vårt avslöjande kallades FOI:s generaldirektör till förhör av säkerhetspolisen… Och när han satt här - i Säpos föhörsrum nr 5 på Polhemsgatan i Stockholm - medgav han att han visst kände till bulvanförtaget.

Det hade han gjort under en längre tid. Han nämner dessutom en intern utredning som FOI ska ha gjort för flera år sedan om bulvanföretaget. Det är inte känt sedan tidigare. Den är gjord av en hög jurist, tidigare chefsjuristen på Försvarets materielverk, FMV. Den utredningen blir vi naturligtvis intresserad av när vi ser det här i Säpoförhöret.

Stephan Källmén: Ja, det var inte affärsmässigt upplagt och det var oklart om det fanns tillstånd och så vidare i detta bolag.

Stephan Källmén är den jurist som i februari 2010 anställdes av just Jan-Olof Lind för att granska upplägget med bulvanföretaget. Under den våren skriver Stephan Källmén flera rapporter som han personligen lämnar över till FOI:s ledning.

Stephan Källmén: Jag hade löpande kontakt med ledningen på FOI. Det var avrapportering både i februari, mars och april.

Reporter: Var det någon skriftlig information?

Stepan Källmén: Ja, jag skrev PM löpande.

Reporter: Som du lämnade till?

Stephan Källmén: Till ledningen.

I sin utredning riktar Stephan Källmén svidande kritik mot upplägget med bulvanföretaget.

Stephan Källmén: Det kunde man se väldigt snart. Att det hela affärsmässigt var alldeles horribelt upplagt.

Reporter: Vad var problemet?

Stephan Källmén: Problemet var, förutom att det var en otillåten bisyssla, så skulle ju detta lilla bolag med den kompetensen som då fanns inte klara ett sådant jätteprojekt.

Men när vi frågar efter Källmens PM på FOI får vi beskedet att de inte finns, varken i diariet eller arkivet.

Återigen precis som på regeringskansliet har känsliga handlingar göms undan eller förstörs.

Under det senaste året har vi visat hur regeringen och FOI i hemlighet har hjälpt diktaturen i Saudiarabien med planeringen av en vapenfabrik.

Men frågan vi väckt i dag är: går det att lita på regeringen och FOI?

Eller bryter de mot lagarna som riksdagen stiftat ?

Den svenska grundlagen anger ju tydligt hur dokument på myndigheter och regeringskansliet ska hanteras.

I dag har vi har visat hur lagen följs i praktiken: Känsliga handlingar har slängts, rensats bort och flyttats.

Professor Mats Lindberg: Men det är ju lögnens förbannelse alltså. Man går in i ett hjulspår och så kommer man inte ur det. Det innebär att inte bara kommer att kompromentera bara regeringen utan allmänhetens förtroende för det politiska systemet.

Karin Enström är den som är ansvarig  minister för FOI och så klart ytterst ansvarig på försvarsdepartementet. Vi  har under en längre tid utan resultat försökt få en intervju med försvarsministern.  

Vi söker därför upp Karin Enström i riksdagen efter en interpellationsdebatt och visar henne mejlet som regeringskansliet alltså påstår att inte finns:

Reporter1: Det här mejlet det skickades från FOI till försvarsdepartementet och det innehåller information om bulvanföretaget och kopplingen mellan bulvanföretaget och FOI. Det finns inte diariefört hos er när vi begär ut det. Varför inte då?

Karin Enström:  Det är ju så svårt för mig att svara på när du ger mig ett papper så här i handen. Allmänt sett har vi ju en ordning för vad vi diarieför. Inte minst för att kunna lämna ut handlingar och lämna ut allt som är offentligt. Sedan vet ju ni också att allt lämnas inte ut när man gör sekretessprövningen. Men vi har en ordning att enskilda och mediaföreträdare har samma rätt att få ut handlingar. Men det är väldigt svårt för mig att kommentera det enskilda.

Reporter2: Varför finns inte den här diarieförd?

Karin Enström: Nu sticker du fram ett papper här framför mig…

Reporter2: Fast vi har frågat skriftligt flera gånger sedan i våras.

Karin Enström: Den frågan kan jag inte svara på. Däremot vill jag hänvisa till att vi har en ordning och det finns tydliga och klara regler…

Reporter2: Ja, det anger ju grundlagen. Men varför finns inte den här handlingen med?

Karin Enström: Vi har regler och de ska följas. Och det utgår jag från att de gör. Och så kan man begära ut handlingar just för att det ska vara så transparant och öppen som möjligt.  

Reporter1: Det är ju så att den här handlingen, just den här handlingen, innehåller information som går stick i stäv med vad regeringen sagt tidigare. Ni har sagt att ni inte fått information om det här bulvanföretaget.  Å just den handlingen finns inte när vi frågar efter den. Det är inte så att det är sekretess, utan den finns bara inte. Är det så att man har rensat bort den?

Karin Enström: Jag utgår från att både mitt departement och övriga departement följer de regler som finns för hur handlingar diarieförs. Så klart.

Reporter2: Men varför finns den inte då?

Karin Enström: Jag utgår från att vi följer reglerna.

Här avbryter Karin Enström pressekreterare Henrik Hedberg intervjun.

Henrik Hedberg: Okej, nu har vi fått möjlighet att ställa de här frågorna….

Karin Enström vänder på klacken och går ner för rulltrappan. När vi följer efter går pressekreteraren Henrik Hedberg emellan och blockerar vägen.

Reporter2: Kan vi få en tid för att ställa våra andra frågor?

Henrik Hedberg: Ni är välkomma att återkomma till mig.

Reporter2: Det är klart vi är välkomna att återkomma, men kommer vi att få någon intervju?

Reporter1: Det här gäller ett beslut som Karin Enström skrivit under själv?

Karin Enström och pressekreteraren springer genom riksdagen och försvinner ut genom porten.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista