Götene eller Kinnekulle?

Med minsta möjlig majoritet sade kommunfullmäktige i Götene nej till förslaget om en folkomröstning om det framtida kommunnamnet.