TISDAG 28 SEPTEMBER

Fokus på ungdomar och alkhol

Hälften av alla mellan 15 och 24 år som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade. Trafikverkets satsning med bland annat skolor fortsätter idag med seminarium om ungdomars vanor.
– Det är ett allvarligt problem och vi trycker på upplevelser mer än statistik, säger Sara Nilsson från Trafikverket.