Onsdag 6 oktober

Björn eller inte på Hökensås

Det kan vara björnspillning som hittats på Hökensås hör Länsstyrelsens viltspårare Gillis Persson.