ÖresundsregionenPorten mot kontinenten

Malmö/Köpenhamn är vägen ut i Europa. Den tidigare så påtagliga gränsen mellan Sverige och Danmark har nu suddats ut av Öresundsbron som likt en trampolin för svenskar ut i ett större europeiskt sammanhang.

Till Öresundsregionen räknas Själland och de danska öarna Mön, Falster, Lolland och Bornholm och så klart Skåne. Närmare fyra miljoner människor trängs i bland annat Köpenhamn, Roskilde, Malmö, Lund och Helsingborg/Helsingör. I Malmö talas numera 100 språk och över 150 nationaliteter finns representerade i Sveriges mesta multikulturella stad. Spettekakan och den stekta gåsen har fått tuff konkurrens och Malmö kallas numera ”falaffelstaden”.