Bilbao

Kampen för självständighet

Vid floden Nervions mynning i Biscayabukten ligger staden Bilbao. I regionen kring Bilbao finns Spaniens viktigaste industriområden inom bland annat järn- och stålindustrin. Här finns även flera fantastiska konstmuséer som t ex Guggenheim museet.

En tredjedel av Baskiens befolkning på sammanlagt 3 miljoner bor i Bilbao. Regionen Baskien omfattar, förutom den norra delen av Spanien vid Atlantkusten, även delar av södra Frankrike.

I många år har ETA fört en väpnad kamp mot Spanien för ett självständigt Baskien.

Fram till 2008 hade 820 människor blivit dödade. Många i bombattentat.