Om programmet

Alla val får konsekvenser. Även om vi inte väljer får det följder. I sommarserien Det svåra valet blottläggs några av de svåra och ofta osynliga val som varje dag fattas i vården och socialpolitiken. Det handlar om val som bygger på luddiga, förlegade eller icke existerande principer men vars konsekvenser ändå slår stenhårt i verkligheten, för de som drabbas.

I fyra reportagebaserade program tar vi oss an känsliga frågeställningar kring förbudet mot dödshjälp, abortgränsen, visionen om det narkotikafria samhället och osynliga prioriteringar i vården. Vilka gränser finns? Hur sätts de? Och hur prövas de i verkligheten?


I programmen får du möta sprutnarkomaner i Stockholm – en av de sista stora städerna i EU som fortfarande vägrar införa sprutbyten av ideologiska skäl – och där det blivit lättare att få tag på heroin och amfetamin än på rena sprutor.

Du får möta läkare som jobbar på var sin sida av den yttersta abortgränsen i vecka 22. Det skiljer i praktiken bara några dagar mellan de foster som kan aborteras och de för tidigt födda barn som man försöker rädda. Vecka 22 blivit en vecka då själva livet står på spel och gränsdragningen ifrågasätts från båda håll.

Vi tittar närmare på förbudet mot dödshjälp. Trots att en stor majoritet av svenska folket tycker att människor ska kunna få hjälp att avsluta sitt eget liv är principen stenhård. Kroppen ska leva tills den dör, för principens skull.

Och så handlar det om den mest brännande frågan av alla: prioriteringar inom vården.

Resurserna räcker inte och behoven är oändliga. På sjukhusen efterlyser man politiska riktlinjer för hur man ska prioritera men möts av tystnad från politikerna som verkar förlamade i frågan. Men besluten måste fattas och det görs också, fast utan insyn och debatt.