Ralph Lundsten, elektronmusikkompositör och regissör

Sörj inte över det du saknar, gläd dig åt det du har. Nöden i Sverige håller inte internationell standard. Kosmisk Kram från Andromedaren.