Katarina Hahr möter översättaren Anders Bodegård

Anders Bodegård är känd i Polen och mycket uppskattad för sina översättningar av de största polska författarna, bland annat nobelpristagaren Szymborska.

I det här Samtalet berättar han för Katarina Hahr om militärkuppen i Polen och hur han såg stridsvagnarna utanför fönstret. Då befann han sig mitt i solidaritetsrörelsen och översatte politiska texter.

Anders Bodegård berättar också om hur han i barndomen kämpade mot en grym sjukdom.

- Jag vaknade i vargtimmen och visste att nu kommer det. Nu faller jag ner i avgrunden och försvinner.