Torsdag 23 november

Musik skall bidra till en drägligare tillvaro, just nu pågår en skivinspelning för och med hemlösa utanför Helsingborg.

Musiken görs för att samla in pengar till hemlösa. Vår reporter Marie Björk har åkt ut till studion och lyssnat på inspelningen.

Trögt för tunnelbygge

Tunnelbygget genom Hallandsåsen går sakta framåt, om än inte riktigt i den takt som Banverket och entreprenören Skanska-Vinci hade hoppats på. Inkörningen av tunnelborren Åsa har tagit längre tid än beräknat.

I dag har den kommit drygt 830 meter vilket innebär att bygget är ungefär ett halvår försenat. Slitaget har varit större än beräknat både på själva borrmaskinen och på transportbanden som för ut massorna ur tunneln.

Hamnutbyggnaden i Ystad

Kent Mårtensson (s), avgående ordförande kommunstyrelsen, Håkan Mattson (c), blivande ordförande och Peter Keusen från Hamnupproret debatterar de långtgående planerna på att bygga ut Ystad hamn, bland annat för att hamnen ska kunna ta emot större båtar.

Det så kallade Hamnupproret i Ystad, vill stoppa planerna på en sån utbyggnad av hamnen ska den byggas ut eller inte?