Tisdag 5 december

Fler jobb och fler öppet arbetslösa

Det ser bra ut på arbetsmarknaden i Skåne. Jobben blir allt fler enligt Länsarbetsnämndens prognos. Men samtidigt ökar också den öppna arbetslösheten. Hur går det ihop?

Nya pågatåg inköpta

På tisdagen presenterar Skånetrafiken sina nya pågatåg. Uppemot 40 nya tåg ska köpas in för att ersätta de gamla tågen.

Kriminalvårdens tandläkare

Christer Priwe är tandläkare och jobbar med tandvård inom Kriminalvården i Malmö.