Måndag 7 januari

Ny bro i Malmö

Från och med tisdagen kommer det att bli trångt på gatorna runt centralstationen i Malmö. Malmö 19 kanalbro ska byggas. En buss och cykelbro ska det bli, för att lösa problemen med trängsel och trafikproblem som man har framför stationen idag. Men tills bron står klar om två år kommer biltrafiken få dirigeras om.

Citytunneln slutar bullra

Citytunnelns borrmaskiner borrar sig just nu mycket snabbt fram i kalkberggrunden nordväst om Triangeln i Malmö.Men de fortsätter också att skapa bullerproblem, vilket gjorde att några boende i området fick övernatta på hotell i helgen.

Snart är det slut på bullret från citytunnelbygget. Men det kan dröja fem till sex veckor.

Jazz i Malmö populärt

Jazz går bättre än på länge i Malmö just nu. Freningen Jazz i Malmö som håller till på Jeriko kommer i vår att arrangera 25 konserter. Det är fler än någonsin tidigare.

Mattelärare på skolbänken

Dessutom träffar vi mattelärare som satt sig på skolbänken, allt för att fler elever ska klara av matematiken.