Måndag 25 februari

Turister lockas av Skåne 

Turisterna fortsätter att strömma till Skåne, enligt färska siffror. För tredje året i rad har rekordmånga övernattningar inrapporterats. Skåne är det område i Sverige där turismen ökar mest. 

Läseböcker under förändring

De senaste fem åren har doktorand Angerd Eilard på lärarhögskolan i Malmö skrivit en doktorsavhandling som handlar om läseboken. Hon har kommit fram till att läseboken ändrats en hel del sedan 60-talet, när den första läroplanen kom. Bland annat har flickorna blivit mer självständiga och papporna töntigare.

Svårt hitta modersmålslärare

Det är svårt att hitta tillräckligt många modersmålslärare i Skåne. Johan Johansson samordnar undervisningen i Hässleholms kommun.

Scensex i Malmö

Sällan har väl en teaterföreställning omgärdats med så mycket förhandsrykten som skildringen av romarriket. Det handlar om Institutets, tidigare Teater Terrier, vårföreställningar med samlingsnamnet The Rise and Fall of the Roman empire.

Under fem uppsättningar, varav varje bara visas en gång, ska romarrikets historia berättas. Till hjälp används inslag från s/m-världen och inspiration från porrestetiken. Vi tittade in på premiärföreställningen i lördags och träffade Anders Carlsson  några dagar senare.