Måndag 12 maj

Många frågor efter dödsskärning

Hur kunde det ske? Hur kunde en intagen 15-årig pojke ha tillgång till en kniv?

Vad som hände är fortfarande inte klart, säger Bengt Hansson som är föreståndare på Tunagården.

Tunagården är ett LVU-hem där unga placeras enligt socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga. Det är till för pojkar mellan 14 och 21 år som begått sexuella övergrepp. Hemmet drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS.

Pojken har opererats och har vaknat upp och tillståndet är stabilt. Men han kommer att stanna kvar på sjukhus för fortsatt vård.

Ras på Kallis i Malmö

Ännu en gång har en del av kallbadhuset på Ribersborg i Malmö spärrats av. En träpåle har gett vika och måste nu repareras.

Tillbyggnad på  Malmöoperans hus invigd

Förutom att man byggt nya kontorsutrymmen och konferensrum, så får också teaterns barn och ungdomsscen Operaverkstan en ny tjusigare entré.

Skola satsar på vårdat språk

Hur kan man få eleverna att vårda sitt språk bättre? Vi besöker en skola där man försöker få bort svär- och könsord.

Skåne Direkt med Hans Zillén och Svjetlana Pastuhovic sänds mellan 15.03 och 16.45.