Måndag 23 juni


Privata bolag tar över äldrevården

Allt mer av vården av de gamla i Skåne drivs i privat regi. I kommun efter kommun läggs hela vårdhem ut på entreprenad.

Vår reporter Lasse Olsson har varit ute och träffat både privata entreprenörer och gamla.


Mordrättegång mot 15-åring inledd

Rättegången har startat mot den 15-åring som dödade en vårdare på behandlingshemmet Tunagården utanför Malmö. Men när rättegången inleddes under måndagsförmiddagen fick journalisterna inte vara med inne i rättssalen.Naturängar slås med lie

En gång varje år slås gräset på naturängarna i naturreservatet vid Åraslövs mosse utanför Vinslöv. En del kan göras med traktor men det mesta av röjningen görs med lie.

Och just lien omgärdas av sina egna historier, traditioner och berättelser.