Måndag 19 januari


Ont om sängar på akuten

Platsbristen på landets akutmottagningar är fortfarande svår. På vissa kliniker, exempelvis akuten i Malmö, kan överbeläggningarna enligt Socialstyrelsen till och med vara ett hot mot patienternas säkerhet.

Går det att göra något åt platsbristen? Vi pratar med Lars Stavenov som är chef för den nya sammanslagna medicin och akutkliniken i Malmö.

Dåliga hållplatser försvinner

År efter år redovisar Skånetrafiken ökat resande och det görs ständigt nya satsningar inom både tåg- och busstrafiken. Men för att tågen och bussarna ska kunna ta sig fram snabbare tar Skånetrafiken nu bort ”dåliga hållplatser”. Störst nytta för flest är det som gäller nu.

SFI-elver på praktik

Idag börjar eleverna som läser svenska för invandrare i Åstorp sin språkpraktik. Ett femtontal elever från olika länder har fått praktikplatser på kommunens olika förvaltningar. Vi följer med dem.