Onsdag 17 juni

Nya växtfynd på Pepparholm

Allt fler växter hittar ut till den konstgjorda pepparholmen. Vid årets inventering upptäckte man att den sällsynta Strandvedeln flyttat dit.


Nya planer för Lunds centrum

Smala gator med ont om plats för bussar, bilar och gående gör att den växande stadens medeltida centrum inte räcker till. Idag har tre nya utvecklingsalternativ presenterats.


Anders och Måns gör drama

Hur är det att vara trettio, komiker och fundera över att skaffa familj? Till hösten börjar en ny serie på Sveriges television. Det är komikerparet Anders och Måns som är i farten och just nu pågår inspelningarna i Malmö.