Onsdag 1 juli

Giftiga alger flyter in

Algblomningen har nu kommit igång och på vissa skånska stränder går det inte att bada. Reporter Linda Evereus åkte till Vitemölla badstrand och pratade med badgäster som idag fick nöja sig med att solbada.

Ny modell mot hemlöshet på gång

Lunds universitet vill nu testa en ny modell för att försöka minska antalet hemlösa.Modellen bygger på att den som är hemlös får en riktig bostad på en gång - istället för att först hamna på härbärgen. Intitiativet till experimentet kommer från rektorn för Lunds universitet. Vår gäst Lennart Thübeck är före detta hemlös och han är tveksam till projektet.

I Helsingborg är det extra svårt att vara hemlös i sommar eftersom Hemlösas hus stänger i fyra veckor.

Bob G Lind strider för sina skyltar

I år har alla skyltar vid Ale stenar tagits bort. Därmed får inte heller Bob G Lind  som hävdar att Ale stenar är en solkalender från bronsåldern ha sina skyltar uppe.  Men det bryr sig inte Bob Lind om. Han tänker ha sina skyltar uppe även om det kostar honom 20000 per dag.