Måndag 6 juli

Laser skrämmer fåglar på Sturup 

Förra året ökade kollisionerna mellan fåglar och flygplan markant på Malmö Airport. Hela fyrtio kollisioner hann man räkna till under 2008, det är nästan tre gånger fler än året innan.Nu har flygplatsen vidtagit åtgärder för att undvika de farliga kollisionerna.

Badvattnet i Skåne får godkänt

När värmen kommer lockas många till havet. Så även bakterierna. Vid djuphavsbadet i Västra hamnen i Malmö tog Lena Isberg sig ett dopp.