Tisdag 7 juli

Ovanligt gott om blåbär i år

Det ser ut att bli ett rekordår för blåbären i år. Frostnätterna kom sent, blomningen var redan över, vilket gav goda förutsättningar för de små blåbärsknopparna.

Nu märks fornlämningarna ut

I Skåne finns många och värdelfulla fornlämningar. Ibland kan de däremot vara svåra att hitta. Nu jobbar länsstyrelsen med att inventera och sätta ut nya fornlämningar. Allt för att göra det Skånska kulturarvet tillgängligt för alla.